transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frihetstidens karismatiska kungar

Författare och institution:
Göran Malmstedt (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Maktens skiftande skepnader. Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige. , s. 75-89
ISBN:
91-7305-477-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Umeå
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
117769
Posten skapad:
2010-03-12 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007