transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biogeography and taxonomy in wood-inhabiting basidiomycetes

Författare och institution:
Nils Hallenberg (Botaniska institutionen); R. Henrik Nilsson (Botaniska institutionen)
Publicerad i:
Southern African Journal of Science, 101 s. xxv
ISSN:
0038-2353
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
117753
Posten skapad:
2010-03-12 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007