transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Five-year clinical, microbiological and radiological outcome following treatment of peri-implantitis in man.

Författare och institution:
Åsa Leonhardt (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi); Gunnar Dahlén (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi); Stefan Renvert (-)
Publicerad i:
Journal of Periodontology , 74 s. 1415-1422
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
117750
Posten skapad:
2010-03-12 11:53
Posten ändrad:
2010-04-08 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007