transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moral Economy - an Informal Institution in Business Practice in Uganda

Författare och institution:
Malin Nystrand (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
The Annual Conference of the Norweigian Association for Development Research, Bergen, Norway, November 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
117744
Posten skapad:
2010-03-12 10:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007