transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige

Författare och institution:
Göran Malmstedt (Historiska institutionen)
ISBN:
91-89116-31-3
Antal sidor:
233
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Nordic Acadeic Press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
117721
Posten skapad:
2010-03-11 15:39
Posten ändrad:
2010-03-11 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007