transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den humanistiska forskningen hotas

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
UNiversitetsläraren, 1998 ( 3 ) s. 7
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
117699
Posten skapad:
2010-03-11 12:56
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007