transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En kontemplativ kommentar till Per Cornells 'Arkeologi och Martin Heidegger'

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Fornvännen, 93 s. 34-39
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
117693
Posten skapad:
2010-03-11 12:46
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007