transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bacterial colonization on titanium, hydroxyapatite, and amalgam surfaces in vivo.

Författare och institution:
Åsa Leonhardt (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi); Jan Olsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap); Gunnar Dahlén (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi)
Publicerad i:
Journal of Dental Research , 74 s. 1607-1612
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
117683
Posten skapad:
2010-03-11 11:49
Posten ändrad:
2010-04-08 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007