transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A longitudinal microbiological study on osseointegrated titanium implants in partially edentulous patients.

Författare och institution:
Åsa Leonhardt (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi); B Adolfsson (Odontologiska institutionen); Ulf Lekholm (Odontologiska institutionen); Maude Wikström (Odontologiska institutionen); Gunnar Dahlén (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi)
Publicerad i:
Clinical Oral Implants Res, 4 s. 113-120
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
117682
Posten skapad:
2010-03-11 11:41
Posten ändrad:
2010-04-08 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007