transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Putative peridontal pathogens on titanium implants and teeth in experimental gingivitis and periodontitis in beagle dogs.

Författare och institution:
Åsa Leonhardt (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi); Tord Berglundh (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Ingvar Ericsson (Odontologiska institutionen, Avdelningen för parodontologi); Gunnar Dahlén (Odontologiska institutionen, Avdelningen för oral mikrobiologi)
Publicerad i:
Clinical Oral Implants Research , 3 s. 112-119
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
Postens nummer:
117678
Posten skapad:
2010-03-11 11:01
Posten ändrad:
2010-04-08 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007