transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arkeologisk reflektivitet. Varför och varthän?

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Primitive tider, 2002 s. 133-137
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
117657
Posten skapad:
2010-03-11 10:19
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007