transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tala svenska. Del I: Muntliga övningar för kommunikation i arbetslivet

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
ISBN:
951-680-655-4
Antal sidor:
157
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Korkeakoulujen kielikeskus, Jyväskylä
Förlagsort:
Jyväskylä
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Ytterligare information:
Kielikeskusmateriaalia n:o 87 - Språkcentermaterial nr 87, Korkeakoulujen kielikeskus, Jyväskylän yliopisto - Högskolornas språkcentral, Jyväskylä universitet
Postens nummer:
117534
Posten skapad:
2010-03-09 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007