transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från Karakorum till Siljan. Resor under sju sekler. Redaktörer: Hanna Hodacs och Åsa Karlsson, Historiska Media, Lund 2000. 288 s.

Författare och institution:
Kenneth Nyberg (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Karolinska förbundets årsbok, 2001 s. 195-197
ISSN:
0348-9833
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Resor, reseskildringar, resenärer
Postens nummer:
117517
Posten skapad:
2010-03-09 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007