transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Helene Schmitz, Nils Uddenberg & Pia Östensson, System och passion: Linné och drömmen om Naturens ordning (Stockholm: Natur & Kultur, 2007). 256 s.

Författare och institution:
Kenneth Nyberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Sjuttonhundratal, 2009 s. 160–162
ISSN:
1652-4772
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Linné, systematik, botanik, sexualsystemet
Postens nummer:
117513
Posten skapad:
2010-03-09 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007