transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Journalism, Gender and News Room Working Climate

Författare och institution:
Monica Löfgren Nilsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Presenterat vid IAMCRs (International Association for Media and Communication research) i Seoul, Korea 3-8 juli, 1994,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
117485
Posten skapad:
2010-03-08 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007