transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nonlinear Maps between Besov and Sobolev spaces

Författare och institution:
Philip Brenner (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Peter Kumlin (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse, 19 ( 1 ) s. 105-120
ISSN:
0240-2963
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Our main result shows that for a large class of nonlinear local mappings between Besov and Sobolev space, interpolation is an exceptional low dimensional phenomenon. This extends previous results by Kumlin [13] from the case of analytic mappings to Lipschitz and Hölder continuous maps (Corollaries 1 and 2), and which go back to ideas of the late B.E.J. Dahlberg [8].
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
117481
Posten skapad:
2010-03-08 14:44
Posten ändrad:
2012-01-25 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007