transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Volvo vs. Geely – A Study of Brand Marriage Issues

Författare och institution:
Eva Ossiansson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Tobias Hausenkamph (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Daniel Sjöstrand (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Rapport för Akademikerna, Volvo Car Corporation, November
Postens nummer:
117464
Posten skapad:
2010-03-08 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007