transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stomi och tarmopererad- ett helhetsperspektiv

Redaktör(er):
Eva Persson (-); Ina Berndtsson (-); Eva Carlsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
9789144047478
Antal sidor:
228
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
117444
Posten skapad:
2010-03-07 16:24
Posten ändrad:
2011-12-19 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007