transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Whence the Kanum base-6 Numeral System?

Författare och institution:
Harald Hammarström (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publicerad i:
Linguistic Typology, 13 ( 2 ) s. 305-319
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
117413
Posten skapad:
2010-03-05 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007