transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender Country Profile: The Democratic Republic of Congo

Profil Genre: République Démocratique du Congo (RDC)

Författare och institution:
Maria Eriksson Baaz (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning); Jérôme Gouzou (-); Anna-Maria Olsson (-)
ISBN:
978-91-586-4077-1
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Sida
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
117333
Posten skapad:
2010-03-05 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007