transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Information and Information Categories in AVENTINUS multilingual Drug Term Database. Report from the AVENTINUS project

Författare och institution:
Maja Lindfors Viklund (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Research reports / Department of Swedish, University of Gothenburg, ISSN 1401-5919
ISBN:
1401-5919
Antal sidor:
30
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
117304
Posten skapad:
2010-03-05 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007