transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Buildings, Change, Futurity – Reading Seattle Public Library and Sendai Mediateque

Författare och institution:
Henric Benesch (Högskolan för design och konsthantverk)
Publicerad i:
Design Inquiries, May 27-30, Stockholm, Sweden, s. 5
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper Seattle Public Library designed by OMA/LMN and Sendai Mediatheque designed by Toyo Ito are investigated as specific operational modes when it comes to the relation between institution, organisation and space. These modes suggests fundamentaly different attitudes towards change and the future unknown, and where the spatial design is a key factor. This paper investigates spatial design as a integral part in the shaping of institutional and organisational practices.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
Nyckelord:
Architecture, Change, Futurity
Postens nummer:
117293
Posten skapad:
2010-03-05 11:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007