transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den kvinnliga terroristen — anomali, offer eller feminist?

Författare och institution:
Maria Stern (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet, ( nr. 4 )
ISSN:
0348-7997
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
terrorism, genus, säkerhet
Postens nummer:
117261
Posten skapad:
2010-03-05 09:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007