transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structural and Electrical Characterization of Heterostructures Suitable for Future Nanoscale CMOS Devices

Författare och institution:
Tobias Myrberg (Institutionen för fysik (GU))
ISBN:
91-628-6352-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-12-16
Lokal:
Hörsal KB Kemigården 4 Chalmers kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
117239
Posten skapad:
2010-03-04 20:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007