transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Holocene Marine and Freshwater Diatoms from the Faeroe Island. Taxonomy and environmental influences

Författare och institution:
Ewa Witon (Institutionen för geovetenskaper)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-10-15
Lokal:
Hörsalen, Geovetarcentrum Guldhedsgatan 5 B kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Postens nummer:
117231
Posten skapad:
2010-03-04 20:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007