transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nitrogen removal by anammox in coastal marine sediments

Författare och institution:
Pia Engström (Institutionen för kemi); T Dalsgaard (-); Stefan Hulth (Institutionen för kemi); Nils Risgaard-Petersen (-); Kristina Sundbäck (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
ASLO, Savannah, Georgia, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Annan kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
117223
Posten skapad:
2010-03-04 20:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007