transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Behavioural Effects and Central Nervous System Actions of Growth Hormone in Salmonid Fish

Författare och institution:
Viktoria Johansson (Zoologiska institutionen)
ISBN:
91-628-6177-8
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-10-01
Lokal:
Föreläsningssalen, Zoologiska inst., Medicinareg. 18 kl. 10.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Nyckelord:
growth hormone, dopamine, central nervous system, cerebrospinal fluid, behaviour, rainbow trout, Atlantic salmon, brown trout, salmonids, teleosts, fish
Postens nummer:
117217
Posten skapad:
2010-03-04 19:49
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007