transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Advanced Strategies in Computer Assisted Drug Design - Efficient Use of Density Functional Theory For Solving Biochemical Problems: NMR Studies, H-Bonding, New Antitumor Leads

Författare och institution:
Chistopher T Tuttle (Institutionen för kemi)
ISBN:
91-628-6048-8
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-05-27
Lokal:
Sal KS101 Kemihuset Kemigården 3 kl. 10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
117204
Posten skapad:
2010-03-04 19:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007