transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anammox and denitrification along a depth-gradient in the Gullmar Fjord, western Sweden

Författare och institution:
Stefan Hulth (Institutionen för kemi); Ola Bäckman (Institutionen för kemi); T Dalsgaard (-); Kristina Sundbäck (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Gordon Research Conf. on Chemical Oceanography, New Hampshire, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Annan kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geokemi
Postens nummer:
117202
Posten skapad:
2010-03-04 19:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007