transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of increased temperature on a shallow-water sediment system: a spring situation

Författare och institution:
Kristina Sundbäck (Institutionen för marin ekologi); Christian Alsterberg (Institutionen för marin ekologi); Stefan Hulth (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
The 4th European Conference on Coastal Lagoon Research, Research and Management for the Conservation of Coastal Lagoon Ecosystems, South - North comparisons,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Annan kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geokemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
117195
Posten skapad:
2010-03-04 19:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007