transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pharmacological agents targeted against barnacles as lead molecules in new antfouling technologies

Författare och institution:
Mia Dahlström (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
ISBN:
91-628-6045-3
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-05-19
Lokal:
Hörsalen Tjärnö marinbiologiska laboratorium Strömstad
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
cypris larvae, settlement assay, adrenoceptor compounds, imidazoline binding site ligands, wettability, surface adsorption, ToF-SIMS, barnacle field recruitment, antifouling, release, HPLC, ellipsometry
Postens nummer:
117192
Posten skapad:
2010-03-04 19:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007