transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of Double Perovskites of the type A2MnBO6 and A2FeBO6; (A=Ca, Sr, Ba, La; B=W, Mo, Cr

Författare och institution:
Abul Kalam Azad (Institutionen för kemi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-03-26
Lokal:
KB, Chemistry Building Kemivägen 10 kl. 10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
117186
Posten skapad:
2010-03-04 19:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007