transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ledarskap och intuition.

Författare och institution:
Thorbjörn Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Kroksmark, T.(red). (2000). Texter om rektors visioner. Exemplet Göteborg,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Didaktisk Tidskrift Förlag
Förlagsort:
Alingsås
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
117169
Posten skapad:
2010-03-04 14:47
Posten ändrad:
2010-03-09 09:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007