transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[In Process Citation]

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Blood pressure, 19 ( 1 ) s. 64
ISSN:
1651-1999
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Informa Healthcare
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Postens nummer:
117146
Posten skapad:
2010-03-03 17:29
Posten ändrad:
2010-04-28 08:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007