transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Voyage en Sologne

Författare och institution:
Iah Hansén (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Fransklärarbulletinen, 4 ( 2008 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
117139
Posten skapad:
2010-03-03 17:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007