transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Management of older hypertensive patients.

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Sverre E. Kjeldsen (-); S Oparil‌ (-); K Narkiewicz (-)
Publicerad i:
Blood pressure, 17 ( 4 ) s. 184-5
ISSN:
1651-1999
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Informa Healthcare
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Age Factors, Aged, 80 and over, Antihypertensive Agents, adverse effects, therapeutic use, Blood Pressure, drug effects, Cardiovascular Diseases, epidemiology, prevention & control, China, epidemiology, Clinical Trials as Topic, Humans, Hypertension, drug therapy, Indapamide, adverse effects, therapeutic use, Prevalence, Risk Factors, Treatment Outcome
Postens nummer:
117125
Posten skapad:
2010-03-03 17:06
Posten ändrad:
2010-04-28 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007