transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

More focus on therapeutic targets and improved tolerability in hypertension.

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Sverre E. Kjeldsen (-); K Narkiewicz (-); S Oparil‌ (-)
Publicerad i:
Blood pressure. Supplement, 2 s. 3-4
ISSN:
0803-8023
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Informa Healthcare
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Antihypertensive Agents, adverse effects, therapeutic use, Humans, Hypertension, drug therapy, epidemiology, physiopathology, Randomized Controlled Trials as Topic
Postens nummer:
117121
Posten skapad:
2010-03-03 17:00
Posten ändrad:
2010-04-28 08:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007