transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blood pressure control--slowly getting there through new strategies?

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Sverre E. Kjeldsen (-); K Narkiewicz (-); S Oparil‌ (-)
Publicerad i:
Blood pressure, 16 ( 2 ) s. 68-71
ISSN:
0803-7051
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Informa Healthcare
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Antihypertensive Agents, administration & dosage, Clinical Trials as Topic, Drug Therapy, Combination, Humans, Hypertension, drug therapy
Postens nummer:
117107
Posten skapad:
2010-03-03 16:31
Posten ändrad:
2010-04-27 18:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007