transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cost-effectiveness of blood pressure measurement and hypertension follow-up.

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); K Narkiewicz (-); Sverre E. Kjeldsen (-)
Publicerad i:
Blood pressure, 15 ( 1 ) s. 4-5
ISSN:
0803-7051
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Taylor & Francis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Blood Pressure Monitoring, Ambulatory, economics, trends, Cost-Benefit Analysis, Humans, Hypertension, economics, physiopathology, Male
Postens nummer:
117101
Posten skapad:
2010-03-03 16:17
Posten ändrad:
2010-04-27 17:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007