transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RAAS inhibition--a practice of medical progress.

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Sverre E. Kjeldsen (-); K Narkiewicz (-)
Publicerad i:
Blood pressure, 15 Suppl 1 s. 5-6
ISSN:
1651-1999
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Taylor & Francis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors, therapeutic use, Antihypertensive Agents, therapeutic use, Blood Pressure, Drug Therapy, Combination, Humans, Receptors, Angiotensin, antagonists & inhibitors, Renin-Angiotensin System, drug effects
Postens nummer:
117100
Posten skapad:
2010-03-03 16:13
Posten ändrad:
2010-04-27 17:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007