transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Starting sick leave on part-time as a treatment method?

Författare och institution:
Daniela Andrén (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Thomas Andrén (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Working Paper 2009:10, Swedish Business School, Örebro University
Postens nummer:
117093
Posten skapad:
2010-03-03 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007