transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health economy of the metabolic syndrome pandemic.

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk farmakologi); Sverre E. Kjeldsen (-); K Narkiewicz (-)
Publicerad i:
Blood pressure, 14 ( 3 ) s. 131-2
ISSN:
0803-7051
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Taylor & Francis
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Adult, Economic Competition, Health Care Costs, Humans, Hypertension, diagnosis, economics, therapy, Metabolic Syndrome X, diagnosis, economics, therapy
Postens nummer:
117087
Posten skapad:
2010-03-03 15:51
Posten ändrad:
2010-04-27 17:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007