transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Proposals on the innovation policy by Ostros--correct diagnosis but wrong treatment]

Ostros' förslag om innovationspolitiken--rätt diagnos men fel behandling.

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk farmakologi); H Lennernäs (-); P Ottosson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 101 ( 26-27 ) s. 2287-8
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
Nyckelord:
Benchmarking, economics, Commerce, Diffusion of Innovation, Economic Competition, economics, Health Policy, economics, Humans, Professional Competence, economics, Research Support as Topic, economics, Sweden
Postens nummer:
117074
Posten skapad:
2010-03-03 15:37
Posten ändrad:
2010-04-27 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007