transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Reflections on COX, Vioxx and Relifex. Increased cardiovascular risk following selective COX-2 inhibition]

Reflexioner om COX, Vioxx och Relifex: Selektiv COX-2-hämning ger ökad kardiovaskulär risk.

Författare och institution:
Thomas Hedner (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk farmakologi); A Melander (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 101 ( 48 ) s. 3938-9
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Klinisk farmakologi
Nyckelord:
Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal, adverse effects, Butanones, adverse effects, Cardiovascular Diseases, chemically induced, Gastrointestinal Diseases, chemically induced, Humans, Lactones, adverse effects, Risk Factors, Sulfones, adverse effects
Postens nummer:
117041
Posten skapad:
2010-03-03 13:32
Posten ändrad:
2010-04-27 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007