transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bronchoscopic investigations in chronic bronchitis

Författare och institution:
Gerdt C. Riise (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
ISBN:
91-628-1408-7
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Datum för examination:
1994-12-16
Tidpunkt för examination:
09:00
Lokal:
Aulan, Department of Pulmonary Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Postens nummer:
117038
Posten skapad:
2010-03-03 13:32
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007