transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Computer Generated Holograms Designed to Reduce Intensity Fluctuations During SLM Update

Författare och institution:
Martin Persson (Institutionen för fysik (GU)); David Engström (Institutionen för fysik (GU)); Anders Frank (-); Jan Backsten (-); Mattias Goksör (Institutionen för fysik (GU)); Jörgen Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik, Chalmers)
Publicerad i:
Digital Holography and Three-Dimensional Imaging, OSA Technical Digest (CD), s. DWC3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Optisk fysik
Nyckelord:
Holography, Optical devices, Spatial light modulators, Digital holography
Postens nummer:
116944
Posten skapad:
2010-03-02 14:06
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007