transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att tro eller tvivla: om förhållningssätt till förändringar i den offentliga sektorn

Författare och institution:
Martin Öberg (Företagsekonomiska institutionen)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
116942
Posten skapad:
2010-03-02 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007