transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regionala godstransportföretag på järnväg: en studie av marknadsutvecklingen i avregleringens spår

Författare och institution:
Leif Enarsson (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
116930
Posten skapad:
2010-03-02 12:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007