transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects and mechanisms of myofeedback training in females with work-related neck-shoulder complaints

Författare och institution:
M Vollenbroek-Hutten (-); G Voerman (-); Leif Sandsjö (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Pernilla Larsman (Psykologiska institutionen); Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap); H Hermens (-)
Publicerad i:
the 6th International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS). Boston, USA, 27-30 August 2007. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
116929
Posten skapad:
2010-03-02 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007