transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Red cell distribution width in chronic heart failure: a new independent marker for prognosis?

Författare och institution:
Ola Hammarsten (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Stefan Jacobsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Michael Fu (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European journal of heart failure, 12 ( 3 ) s. 213-214
ISSN:
1879-0844
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Annan klinisk medicin ->
Klinisk kemi
Nyckelord:
cardiac failure, erythrocyte
Postens nummer:
116896
Posten skapad:
2010-03-01 21:15
Posten ändrad:
2012-03-13 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007